ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 8,656 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 345,027 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,044 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 73 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 24 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,515 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 94,356 ราย) 
เสียชีวิตรวม 2,791 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 80 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 251,658 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,687 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 90,578 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
8,559 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,399 ) ปริมณฑล (2,021) จังหวัดอื่น ๆ (4,139)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 24 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่กรุงเทพฯ(1)  ปัตตานี(4)  ตาก(7)   เชียงราย(1) สระแก้ว(5) ตากและ ภูเก็ต(6)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
- จากประเทศเมียนมา 10 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  2 ราย
- จากประเทศสิงคโปร์ 2 ราย
- จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 187.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 171.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.45) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  6,642 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 622,845 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37,676 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.1
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 60 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 82 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 192,213  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,829 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,838 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 836,296 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 9,105 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 60,959 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 902 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,719 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 542 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   1,953  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 119 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม