ADS


Breaking News

โฆษกกระทรวง อว. “ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์” แจงวิธีคิดส่วนลดค่าเทอม ลดภาระผู้ปกครองและนักศึกษา ฝ่าโควิด-19

“ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์” โฆษกกระทรวง อว. เผยวิธีคิดส่วนลดค่าเทอม ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและนักศึกษา ช่วงวิกฤตโควิด-19
     ลดอย่างไร ลดเท่าไหร่ คิดอย่างไร กับส่วนลดค่าเทอมที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศออกมาล่าสุด 
  “ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และโฆษก อว. ได้แนะนำวิธีคำนวณการลดค่าเทอม แบบละเอียดพร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย ๆ  ตามขั้นตอนต่อไปนี้
     -สำหรับมหาวิทยาลัยรัฐ

     1. ลดค่าเทอม 50% สำหรับค่าเทอมที่ไม่เกิน 50,000 บาท 
     ตัวอย่างเช่น ค่าเทอม 9,000 บาท ลด 50% เท่ากับจ่ายค่าเทอมสุทธิ 4,500 บาท
     2. ลดค่าเทอมเพิ่ม 30% สำหรับค่าเทอมในส่วนตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท 
     ตัวอย่างเช่น ค่าเทอม 70,000 บาท ลด 50% ของ 50,000 บาทแรก เท่ากับ 25,000 บาท ส่วนที่เหลือ 20,000 บาท ลดอีก 30% เท่ากับ 6,000 บาท ดังนั้นจะมีลดค่าเทอมทั้งสิ้น 25,000 – 6,000 = 31,000 บาท สรุปจ่ายค่าเทอมสุทธิ  70,000 – 31,000 = 39,000 บาท
     3. ลดค่าเทอมเพิ่ม 10% สำหรับค่าเทอมในส่วนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป 
     ตัวอย่างเช่น ค่าเทอม 120,000 บาท ลด 50% ของ 50,000 บาทแรก เท่ากับ 25,000 บาท ส่วนที่สอง 50,000 บาท ลดอีก 30% = 15,000 บาท ส่วนที่เหลือ 20,000 บาท ลดค่าเทอมอีก 10% = 2,000 บาท ลดค่าเทอมทั้งหมด 25,000 + 15,000 + 2,000 = 42,000 บาท สรุปจ่ายค่าเทอมสุทธิ 120,000 - 42,000 = 78,000 บาท

     -สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน 
 
     ลดค่าเทอม 5,000 บาทต่อราย + มาตรการช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัย
#อวลดค่าเทอม 
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม