ADS


Breaking News

อว.เผยไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 15.38 ล้านโดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 51.46%

     "อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 23 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 15,388,939 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,748 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 136.18 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 73.8%”
     ➡️(23 กรกฎาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 3,748 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 31.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 340 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 162 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 136.18 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (70.7% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 61.18 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 15,388,939 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 51.46%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 3,748 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 15,388,939  คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 11,805,180 โดส (17.8% ของประชากร)
-เข็มสอง 2 3,583,759 โดส (5.4% ของประชากร)
     2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 23 ก.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 15,388,939 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 223,655 โดส/วัน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 579,691 โดส
- เข็มที่ 2 18,922 โดส
วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 6,661,987 โดส
- เข็มที่ 2 194,485 โดส
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 4,563,502 โดส
- เข็มที่ 2 3,370,352 โดส
     3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน
- 96.12% ไม่มีผลข้างเคียง
- 3.88% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
 - ปวดกล้ามเนื้อ 0.93%
 - ปวดศีรษะ 0.69%
 - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.50%
 - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.45%
 - ไข้ 0.30%
 - คลื่นไส้ 0.21%
 - ท้องเสีย 0.14%
 - ผื่น 0.11%
 - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.09%
 - อาเจียน 0.06%
- อื่น ๆ 0.40%
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 113.1% เข็มที่2 98.1%
- อสม เข็มที่1 43.2% เข็มที่2 20.2%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 19.3% เข็มที่2 1.3%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 23.4% เข็มที่1 4.3%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 43.5% เข็มที่2 26.0%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 21.3% เข็มที่2 6.3%
รวม เข็มที่1 23.6% เข็มที่2 7.2%
     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 38.7% เข็มที่2 9.7% ประกอบด้วย
- กรุงเทพฯ เข็มที่1 52.6% เข็มที่2 12.5%
- สมุทรสาคร เข็มที่1 26.3% เข็มที่2 13.0%
- นนทบุรี เข็มที่1 28.3% เข็มที่2 9.9%
- สมุทรปราการ เข็มที่1 28.1% เข็มที่2 5.1%
- ปทุมธานี เข็มที่1 20.1% เข็มที่2 4.5%
- นครปฐม เข็มที่1 12.3% เข็มที่2 2.8%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 10.6% เข็มที่2 3.7%
- ภูเก็ต เข็มที่1 73.8% เข็มที่2 58.9%
- ระนอง เข็มที่1 34.0% เข็มที่2 9.9%
- สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 18.2% เข็มที่2 7.3%
    - เกาะสมุย เข็มที่1 30.8% เข็มที่2 9.0%
    - เกาะเต่า เข็มที่1 18.1% เข็มที่2 5.4%
    - เกาะพะงัน เข็มที่1 22.3% เข็มที่2 3.2%
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 136,185,960 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 61,185,996 โดส (15.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
2. มาเลเซีย จำนวน 16,024,916 โดส (33.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac 
3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 15,953,911 โดส (9.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna และ AstraZeneca  
4. ไทย จำนวน 15,388,939 โดส (17.8%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm 
5. กัมพูชา จำนวน 10,759,533 โดส (38.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac 
6. สิงคโปร์ จำนวน 6,957,691 โดส (70.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
7. เวียดนาม จำนวน 4,411,659 โดส (4.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
8. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
9. ลาว จำนวน 1,861,872 โดส (14.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 141,443 โดส (27.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 64.56%
2. อเมริกาเหนือ 12.35%
3. ยุโรป 14.85%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.30%
5. แอฟริกา 1.59%
6. โอเชียเนีย 0.35%
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 1,491.61 ล้านโดส (53.3% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. อินเดีย จำนวน 422.83 ล้านโดส (15.5%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 339.76 ล้านโดส (53.1%)
4. บราซิล จำนวน 128.41 ล้านโดส (31.4%) 
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (76.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
2. มัลดีฟส์ (75.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm) 
3. บาห์เรน (71.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
4. อุรุกวัย (65.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
5. ชิลี (64.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac) 
6. กาตาร์ (64.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)  
7. สหราชอาณาจักร (62.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
8. แคนาดา (62.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech) 
9. อิสราเอล (60.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
10. สิงคโปร์ (60.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)  
 
     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)