ADS


Breaking News

อว. เผยไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 13.82 ล้านโดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 50.3%

     "อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 16 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 13,823,355 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,544 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 122.65 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 72.0%”
     ➡️(16 กรกฎาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 3,544 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 31 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 336 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 160 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 122.65 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (68.8% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 56.169 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 13,823,355 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 50.3%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 3,544 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 13,823,355 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 10,424925 โดส (15.8% ของประชากร)
-เข็มสอง 2 3,398,430 โดส (5.1% ของประชากร)
     2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 16 ก.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 13,823,355 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 263,960 โดส/วัน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 352,992 โดส
- เข็มที่ 2 652 โดส
วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 5,988,367 โดส
- เข็มที่ 2 86,607 โดส
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 4,083,566 โดส
- เข็มที่ 2 3,311,171 โดส
     3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน
- 95.68% ไม่มีผลข้างเคียง
- 4.32% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
 - ปวดกล้ามเนื้อ 1.04%
 - ปวดศีรษะ 0.77%
 - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.55%
 - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.50%
 - ไข้ 0.34%
 - คลื่นไส้ 0.23%
 - ท้องเสีย 0.15%
 - ผื่น 0.13%
 - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.10%
 - อาเจียน 0.06%
- อื่น ๆ 0.44%
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 111% เข็มที่2 97.4%
- อสม เข็มที่1 39.7% เข็มที่2 19.4%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 16.9% เข็มที่2 1.1%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 20.5% เข็มที่1 4.1%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 41% เข็มที่2 24.9%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 18.4% เข็มที่2 5.9%
รวม เข็มที่1 20.8% เข็มที่2 6.8%
    5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 33.0% เข็มที่2 9.30% ประกอบด้วย
- กรุงเทพฯ เข็มที่1 44.59% เข็มที่2 11.97%
- สมุทรสาคร เข็มที่1 24.24% เข็มที่2 12.96%
- นนทบุรี เข็มที่1 24.85% เข็มที่2 9.33%
- สมุทรปราการ เข็มที่1 24.48% เข็มที่2 4.81%
- ปทุมธานี เข็มที่1 16.33% เข็มที่2 4.26%
- นครปฐม เข็มที่1 10.13% เข็มที่2 2.43%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 8.33% เข็มที่2 2.84%
- ภูเก็ต เข็มที่1 72.0% เข็มที่2 57.99%
- ระนอง เข็มที่1 31.59% เข็มที่2 8.99%
- สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 16.78% เข็มที่2 7.08%
    - เกาะสมุย เข็มที่1 64.68% เข็มที่2 42.68%
    - เกาะเต่า เข็มที่1 72.92% เข็มที่2 15.41%
    - เกาะพะงัน เข็มที่1 51.97% เข็มที่2 7.31%
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 122,652,436 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 56,169,540 โดส (14.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 14,074,514 โดส (9.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna และ AstraZeneca
3. ไทย จำนวน 13,823,355 โดส (15.8%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm 
4. มาเลเซีย จำนวน 13,823,355 โดส (27,4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
5. กัมพูชา จำนวน 9,453,858 โดส (32%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac 
6. สิงคโปร์ จำนวน 6,473,258 โดส (68.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
7. เวียดนาม จำนวน 4,185,623 โดส (4.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
8. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
9. ลาว จำนวน 1,746,331 โดส (14.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 121,241 โดส (23.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 63.97%
2. อเมริกาเหนือ 12.97%
3. ยุโรป 15.02%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.16%
5. แอฟริกา 1.56%
6. โอเชียเนีย 0.32%
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 1,414.61 ล้านโดส (50.5% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. อินเดีย จำนวน 394.98 ล้านโดส (14.4%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 336.05 ล้านโดส (52.5%)
4. บราซิล จำนวน 119.02 ล้านโดส (29.2%) 
    9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (75.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (75.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
3. บาห์เรน (71.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
4. ชิลี (63.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
5. อุรุกวัย (63.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
6. กาตาร์ (62.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)  
7. สหราชอาณาจักร (61%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
8. อิสราเอล (60.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna) 
9. มองโกเลีย (59.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSputnik V)
10. แคนาดา (58.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
 
     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)