ADS


Breaking News

“ส.ธุรกิจรับสร้างบ้าน” รับปรึกษาซ่อมแซมบ้านฟรี! แก่ผู้ประสบเหตุโรงงานระเบิดย่านกิ่งแก้ว

“ส.ธุรกิจรับสร้างบ้าน” ตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับปรึกษาซ่อมแซมบ้านฟรี!

ให้กับผู้ประสบภัยจากโรงงานระเบิดย่านกิ่งแก้ว


สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) ตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับปรึกษาซ่อมแซมฟรี! ให้กับผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือจากโรงงานระเบิดในย่านกิ่งแก้ว ช่องทางผ่านโทรศัพท์ , E-mail , Facebook และ Line 


นายวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) (สมาคมฯ) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ถังเก็บสารเคมีระเบิดและไฟไหม้ภายในโรงงานของ บริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด ที่อยู่ย่านถนนกิ่งแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ได้ส่งผลให้มีผู้ประสบภัยที่ได้ฟังจากการนำเสนอข่าวประมาณ 8 หมื่นราย มีบ้านพักอาศัยพังเสียหายนับ 1 หมื่นหลังคาเรือน จากผลกระทบดังกล่าว สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านในฐานะที่เป็นองค์กรของภาคเอกชนที่มีความรู้และความชำนาญในวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอย่างเต็มระบบและครบวงจร จึงได้ตั้ง “คณะทำงาน” ขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อรับดูแลและดำเนินการใน “ศูนย์เฉพาะกิจ” ที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้จัดตั้งเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการซ่อมแซมบ้านฟรี! ให้กับผู้ที่ประสบภัยที่ต้องการคำปรึกษาประกอบด้วย


    1. คุณวรวุฒิ กาญจนกูล        นายกสมาคม

    2. คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์    กรรมการกิตติมศักดิ์

    3. คุณโอฬาร จันทร์ภู่        เลขาธิการสมาคม

    4. คุณธีร์ บุญวาสนา        อุปนายกฝ่ายวิชาการ / รองเลขาธิการสมาคม

    5. คุณสมพงษ์ กิติมหาคุณ    อุปนายกฝ่ายนิติกรรม

    6. คุณจิระวัฒน์ มาลีรักษ์        อุปนายกฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

    7. คุณสุธี พิศาลคุณากิจ        กรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ


สำหรับประชาชนผู้ที่ประสบภัยที่ต้องการคำปรึกษาในเรื่องต่างๆ นั้น ทางคณะทำงานจะตอบคำถามตรงไปยังบุคคลนั้นๆ โดยตรง ซึ่งผู้ที่เดือดร้อนสามารถส่งคำถามมาเป็นรายบุคคลหรือกรณีที่อยู่อาศัยกันเป็นชุมชนและได้รับความเดือดร้อนก็สามารถรวบรวมปัญหามาโดยผ่านตัวแทนของชุมชนนั้นๆ ก็ได้ สามารถส่งคำถามหรือรายละเอียด มาที่ “ศูนย์เฉพาะกิจ” นี้ได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

    1. โทรศัพท์ ได้ที่เบอร์ 0-2570-0153

    2. E-mail : info@hba-th.org 

    3. Facebook Page สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน   https://www.facebook.com/homebuilderclub

    4. Line@ homebuilder


อย่างไรก็ดี สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมมาโดยตลอดในการมีส่วนร่วมและสร้างประโยชน์ทั้งในทางปฏิบัติ และทางวิชาการ สร้างเสริมความเชื่อมั่นและเป็นที่พึ่งของผู้บริโภค (Consumer) ด้วยการให้ความรู้ คำปรึกษาปัญหาการสร้างบ้าน และในครั้งนี้ที่มีการตั้ง “คณะทำงาน” เพื่อรับดูแลและดำเนินการใน “ศูนย์เฉพาะกิจ” ที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้จัดตั้งเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการซ่อมแซมบ้านฟรี! ให้กับผู้ที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ถังเก็บสารเคมีระเบิดและไฟไหม้ ย่านถนนกิ่งแก้ว ที่ต้องการคำปรึกษาอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในบ้านพักอาศัยของตนเองต่อไป