ADS


Breaking News

กฟผ. หนุนจัดตั้งศูนย์พักคอย-รพ.สนามทั่วประเทศ ช่วยเพิ่มเตียง เพิ่มโอกาสรักษาให้ผู้ป่วยโควิด-19

     กฟผ. ร่วมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว ลดปัญหาการแพร่ระบาดและการติดเชื้อ ตลอดจนการเสียชีวิตจากการไม่ได้รับการรักษา เบื้องต้นสนับสนุนงานติดตั้งเตียงสนาม วางระบบไฟฟ้า และสิ่งของจำเป็นต่างๆ ให้กับศูนย์พักคอยฯ บางกรวย จ.นนทบุรี และโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมีในสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยรวมกว่า 2,000 เตียง
     ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดจนในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เนื่องด้วยความรุนแรงของสถานการณ์โควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โรงพยาบาลรัฐเกือบทุกแห่งไม่มีเตียงรองรับได้เพียงพอ ส่งผลให้มีผู้ป่วยจำนวนมากรอคอยเตียงเพื่อเข้ารับการรักษา จนทำให้ปัจจุบันต้องมีการจัดตั้งศูนย์พักคอยหรือโรงพยาบาลสนามไว้รองรับกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อยได้แยกตัวออกจากบ้านพักอาศัยและชุมชน เพื่อให้ได้รับการดูแลตั้งแต่แรกเริ่มระหว่างรอส่งต่อโรงพยาบาล ลดอัตราการเสียชีวิตจากการไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
     เบื้องต้น กฟผ. ได้สนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชน (Community Isolation) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี อาทิ ศูนย์พักคอยชุมชนโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการามของอำเภอบางกรวย และศูนย์พักคอยชุมชนโรงเรียนวัดไทรใหญ่ของอำเภอไทรน้อย โดยติดตั้งเตียงกระดาษและเครื่องนอนจำนวน 400 ชุด ชุดสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นจำนวน 500 ชุด และน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 2,400 ขวด 
     อีกทั้งร่วมสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี ณ คลังสินค้า 4 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งรองรับผู้ป่วยได้ 2,000 เตียง โดยสนับสนุนสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ อาทิ หมวกป้องกันเชื้อ PAPR เจลแอลกอฮอล์ ชุดสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น พร้อมระดมทีมจิตอาสา กฟผ. ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการวางระบบไฟฟ้า การประกอบห้องฉุกเฉิน ห้องน้ำ รวมถึงทีมจิตอาสาที่เข้าไปร่วมประกอบเตียง ขนส่งสิ่งของ และทำความสะอาดก่อนจะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพื่อใช้เป็นพื้นที่ดูแลผู้ป่วยต่อไป
     นอกจากนี้ กฟผ. ยังสนับสนุนหมวกป้องกันเชื้อ PAPR เตียงสนามพร้อมเครื่องนอน เจลแอลกอฮอล์ ชุดสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย สำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่รอบเขตเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ อาทิ โรงพยาบาลสนามเขาชนไก่ โรงพยาบาลสนามท่ากระดานในพื้นที่รอบเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี โรงพยาบาลสนามธรรมรัศมีในพื้นที่รอบเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ 
     กฟผ. และทีมจิตอาสา พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เพื่อส่งต่อความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศจนกว่าสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 จะคลี่คลาย