ADS


Breaking News

ผู้ป่วยโควิดแต่ละสี กับทางเลือกในการรักษา ที่ช่วยให้คุณหมอดูแลทุกคนได้ดีขึ้น!

     ประเภทผู้ป่วยโควิดตามความรุนแรง

     1. ผู้ป่วยส่วนใหญ่ อาการไม่รุนแรง
     2. ถ้าผู้ป่วยทุกคนรอคิวเข้าโรงพยาบาล
     ผู้ป่วย กลุ่มสีเหลือง และ กลุ่มสีแดง อาจเข้ารับการรักษาไม่ทัน
     3. ถ้าผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง เลือกแยกกักตัวที่บ้าน
    ผู้ป่วย กลุ่มสีเหลือง และ กลุ่มสีแดง เข้ารับการรักษาได้ทันเวลา 
    ผู้ป่วย กลุ่มสีเขียว ได้รับการดูแลที่บ้านจนหายดี ผ่านระบบ Home Isolation
     ผู้ป่วยสีเขียว
     ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ได้แก่ ไอ มีน้ำมูก ไม่ได้กลิ่น เจ็บคอ ไม่รู้รส ตาแดง ถ่ายเหลว อุณหภูมิ 37.5 C ขึ้นไป

     ผู้ป่วยสีเหลือง
     มีอาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว ได้แก่ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก มีภาวะปอดอักเสบ

     ผู้ป่วยสีแดง
     มีอาการหอบเหนื่อยหนักมาก
แน่นหน้าอก หายใจเจ็บ อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว