ADS


Breaking News

Open Tec Open Talk เผย “บี๋” อริยะ ก้าวข้ามความท้าทาย ด้วยการเปิดใจรับฟัง!

คุณตั้งปรัชญาในการข้ามปัญหาต่างๆ ไว้อย่างไร?  และในฐานะผู้นำ คุณใช้ปรัชญาเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องเจอการเปลี่ยนแปลงในยุคของ digital disruption ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างปัจจุบันนี้

 

รายการ open talk เดินทางมาถึงตอนที่ 12  โดยตอนใหม่ล่าสุดนี้ เราจะพาทุกท่านไปร่วมฟังมุมมองของผู้นำสุดฮอต ที่โดดเด่นด้าน Digital Transformation และเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี  “บี๋” อริยะ พนมยงค์  CEO และ founder ของ TRANSFORMATIONAL โดยไฮไลท์ของ episode นี้ ครอบคลุมประเด็นของ การรับมือและปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในวัฒนธรรมของแต่ละสังคม และ การ transform ธุรกิจในยุคของ disruption ในรายการ open talk ตอน CULTURE CHANGE & KEY TO DIGITAL TRANSFORMATION JOURNEY  รับชมบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=xatuwTpJe9g

คุณบี๋เล่าถึงประสบการณ์การกลับมาทำงานในประเทศไทยครั้งแรก พร้อมกับการรับมือและปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในแบบฉบับวัฒนธรรมของสังคมไทยในฐานะผู้ให้บริการของบริษัทชั้นนำ และสิ่งที่สำคัญที่ทำให้คุณบี๋ได้ก้าวผ่านมาได้คือการเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบที่ชื่นชม โดยคุณบี๋ อริยะ ได้กล่าวว่า การเรียนรู้จากบุคคลเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ต่อชีวิตการทำงานแบบมืออาชีพและชีวิตส่วนตัว หากเราเปิดรับฟังผู้อื่น คุณจะได้รับความรู้จากพวกเขามากขึ้น นั้นคือปรัชญาของผมในการก้าวผ่านปัญหาต่างๆ มาได้ 

 

จากการทำงานในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ได้ชื่อว่าเป็น disruptor ไม่ว่าจะเป็น Google, LINE เขาได้มองเห็นถึงบริษัทของคนไทยที่กำลังเจอปัญหาของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำธุรกิจ อย่างที่เราเรียกว่า disruption และต้องการนำความรู้และความสามารถไปช่วยบริษัทเหล่านี้ให้พวกเขา Transform 

ได้เหมาะกับสถานการณ์ และนั้นคือจุดเริ่มต้นแนวคิดในการจัดตั้งบริษัทTRANSFORMATIONAL และนอกจากนี้ยังได้มีการ ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพอย่าง ScoutOut  โดย ScoutOut เป็นบริษัทสำหรับคนหางาน ที่มีจุดเด่นในการนำ technology มาช่วย matching skills ให้ตรงกับความต้องการของตำแหน่งงานและด้วยเหตการณ์โควิด-19 ณ ปัจจุบัน ทำให้ตลาดการรับพนักงานลดน้อยลง ScoutOut จึงได้ปรับตัวให้เป็นทั้ง HR tech และ ED tech เพื่อรองรับความต้องการของบริษัทต่างๆ ที่ประสงค์จะ รักษาคนในองค์กรที่มีอยู่ โดยการเพิ่มทักษะที่จำเป็นให้พนักงานเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานแบบใหม่ อาทิ ให้พวกเขาเข้าใจถึงดิจิทัล, e-commerce, digital marketing และเข้าใจถึงการใช้ data มากขึ้น สิ่งที่พวกเราทำคือการเชื่อมโยง (connecting) ระหว่างอุปสงค์และอุปทานในปัจจุบัน

รับชม open talk ใน episode ต่างๆ ได้ที่ https://www.open-tec.com/open-tec/tech-trend/

และติดตามกิจกรรมดีและข่าวสารเทคโนโลยีได้ที่ Facebook OPEN-TEC fan page: https://www.facebook.com/OPENTECPoweredByTcctechnology

 

#TCCtechnologyGroup #TCCtech #OPENTEC #opentalk #ScoutOut #Transformational #AriyaBanomyong #WaleepornSayasit #EDtech #HRtech #Digital #Transformation #Thailand