ADS


Breaking News

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครจิตอาสา วันละ 10 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัคร บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ระหว่างวันที่ 16-26 มิถุนายน 2564 
 
ตั้งแต่เวลา 09:00 - 16.00 น.
ปฏิบัติงาน ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัยชั้น 1 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 🏢🏥🏥

สนใจร่วมงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ☎️☎️☎️ ได้ที่
คุณเมธิณี จงศรี โทรศัพท์ 
084 904 1278 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดกันนะคะ  
😊😊😊

แพ็คของบรรเทาทุกข์

วันพุธที่ 16 มิ.ย.64
วันพฤหัสที่ 17  มิ.ย.64
วันศุกร์ที่ 18 มิ.ย.64
วันเสาร์ที่ 19  มิ.ย.64 เต็ม
วันอาทิตย์ที่ 20  มิ.ย .64
วันจันทร์ที่ 21  มิ.ย.64
วันอังคารที่ 22 มิ.ย.64
วันพุธที่ 23  มิ.ย.64
วันพฤหัสที่ 24  มิ.ย.64
วันศุกร์ที่ 25  มิ.ย.64
วันเสาร์ที่ 26  มิ.ย.64

     ขอความกรุณาโทรศัพท์สอบถาม นัดวันก่อนที่จะเข้าร่วม ที่โทร 084-9041278 คุณเมธิณี จงศรี