ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เร่งกระจายความช่วยเหลือมูลค่ากว่า 2.1 ล้านบาท ฝ่าโควิด-19

มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ แจกจ่ายกล่องยังชีพ พร้อมสนับสนุนอาหารปรุงสุก สู้ภัยโควิด-19 
     วานนี้ (วันที่ 4 มิถุนายน 64 เวลา 11.00 น.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณชูเดช เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ มอบอาหารกล่องปรุงสุก และ น้ำดื่ม เพื่อสนับสนุน " ครัวหอการค้าไทย " และหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย" รวมมูลค่า 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมกันนี้ นายวิวัฒน์-นางชมพูนุช เตชะไพบูลย์ ร่วมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
โดยเมื่อเวลา 09.30 น. วันเดียวกันนี้ นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบ “กล่องยังชีพ” บรรจุข้าวสวย (หอมมะลิ) อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมไวตามิลค์ ยาชุดสามัญประจำบ้าน และหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  ผ่านผู้แทนของสำนักงานเขตบางแค คลองสาน จตุจักร ปทุมวัน ราชเทวี และสะพานสูง รวม 6 เขต รวมจำนวน 1,170 กล่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 585,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี จงคดีกิจ (ปุ๊-อัญชลี) อาสาสมัครศิลปินมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนางศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำทีมลงพื้นที่มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19”  แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง  ชุด Personal Protective Equipment ( PPE ) จำนวน 200 ชุด หน้ากาก N95  จำนวน 200 ชิ้น  หน้ากากอนามัย จำนวน 200 กล่อง  เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร  จำนวน 20 แกลลอน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 281,900 บาท(สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี นายแพทย์สมบูรณ์  ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
.
รวมงบประมาณดำเนินการออกช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 34 ล้านบาท

     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ส่งต่อธารน้ำใจไปภาคส่วนต่างๆ ให้มีกำลังสู้ภัยโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ไปด้วยกัน 

     ติดต่อสอบถามหรือติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  www.facebook.com/atpohtecktung 

## ถึ ง จ ะ ต้ อ ง อ ยู่ ห่ า ง ...แต่เราพร้อมเคียงข้างคุณเสมอ ##
#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง110ปีความดีที่ยั่งยืน
#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน