ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 29 มิ.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,662 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 254,515  ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,683 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 10 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 28 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  941  ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 69,381 ราย) 

เสียชีวิตรวม 1,970 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 36 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 205,064 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,793 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 47,481 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)

4,624 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(1,692) ปริมณฑล (1,473) จังหวัดอื่น ๆ (1,459)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 28 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่ กรุงเทพฯ(1) ชลบุรี(1) สระแก้ว(19)  และ จันทบุรี(7)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศกัมพูชา 26 ราย

- จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย

- จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 182 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 166.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.52) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,754 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 619,595 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37,037  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.7

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 90 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 154,385  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 824 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,309 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 739,266  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 5,218 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 48,532 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 556  ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,110 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 121 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   398  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 76 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม