ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 27 มิ.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,995 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 244,447  ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,563 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 45 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 35 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,352  ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 66,818 ราย) 

เสียชีวิตรวม 1,912 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 42 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 198,928 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,253 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 43,607 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)

3,915 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(1,370) ปริมณฑล (917) จังหวัดอื่น ๆ (1,628)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 35 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่ตาก(1)  กรุงเทพฯ(2) นราธิวาส(1) สระแก้ว(9) และ จันทบุรี(22)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศกัมพูชา 31 ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

- จากประเทศเมียนมา 1 ราย

- จากประเทศเคนยา 1 ราย

- จากประเทศยูกันดา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 181.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 166  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.48) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  6,586 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 619,343 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49,851  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.6

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 91 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 152,356  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 677 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,290 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 728,462  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 5,803 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 46,810 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 523  ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,100 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 125 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   175  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 74 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม