ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 26 มิ.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,161 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 240,452  ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,035 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 72 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,035  ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 65,466 ราย) 

เสียชีวิตรวม 1,870 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 51 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 196,675 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,569 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 41,907 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)

4,070 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(1,276) ปริมณฑล (1,172) จังหวัดอื่น ๆ (1,622)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่ชลบุรี(3)  กรุงเทพฯ(3) ปัตาตานี(3) และ สระแก้ว(10)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศกัมพูชา 11 ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย

- จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย

- จากประเทศอัฟกานิสถาน 1 ราย

- จากประเทศโซมาเลีย 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 181 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 165.7  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.49) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  15,537 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 619,152 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49,052  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.6

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 91 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 151,573  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 644 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,282 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 722,659  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 5,812 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 46,065 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 509  ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,094 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 123 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   305  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 74 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม