ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 25 มิ.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,644 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 236,291  ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,803 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 162 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 31 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  648  ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 64,431 ราย) 
เสียชีวิตรวม 1,819 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 44 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 193,106 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,751 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 41,366 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,451 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,142) ปริมณฑล (949) จังหวัดอื่น ๆ (1,360)
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 31 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่นราธิวาส(1)  นนทบุรี(1) ตาก(1) สระแก้ว(11)และ จันทบุรี(17)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกัมพูชา 28 ราย
- จากประเทศเมียนมา 1 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
- จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 180.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 165.4  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.51) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  13,365 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 618,685 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 51,248  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.6
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 92 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 150,714  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 787 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,275 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 716,847  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 5,841 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45,366 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 493  ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,080 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 115 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   285  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 72 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม