ADS


Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 13 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 6,081,242 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,335 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 64.161 ล้านโดส

     ➡️(13 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,335 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 35.9 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 308 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 143 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 64.161 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (42.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 31.727 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 6,081 ล้านโดส
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,335 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ 
     1. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-13 มิ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 6,081,242 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 212,177 โดส/วัน)
วัคซีนจัดสรร 7,022,380 โดส
ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac 5,126,010 โดส 
วัคซีน AstraZeneca 1,896,370 โดส 

ฉีดวัคซีนแล้ว 6,081,242 โดส
- เข็มที่ 1 4,456,789 โดส (6.7%)
- เข็มที่ 2 1,624,456 โดส (2.5%) 
     2. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 64,161,419 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 31,727,380 โดส (7.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 6,797,782 โดส (4.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
3. ไทย จำนวน 6,081,242 โดส (6.7%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca 
4. กัมพูชา จำนวน 5,325,094 โดส (17.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
5. สิงคโปร์ จำนวน 4,392,067 โดส (42.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
6. มาเลเซีย จำนวน 4,227,067 โดส (9.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
8. เวียดนาม จำนวน 1,445,723 โดส (1.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
9. ลาว จำนวน 1,108,388 โดส (9.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V 
10. บรูไน จำนวน 61,289 โดส (11.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ 
     3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 58.96%
2. อเมริกาเหนือ 16.59%
3. ยุโรป 16.53%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 5.95%
5. แอฟริกา 1.68%
6. โอเชียเนีย 0.29% 
     4. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 863.51 ล้านโดส (30.8% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 308.11 ล้านโดส (48.1%)
3. สหภาพยุโรป จำนวน 295.62 ล้านโดส (33.3%)
4. อินเดีย จำนวน 252.88 ล้านโดส (9.2%) 
     5. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (65.4% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (64.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
3. บาห์เรน (63.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
4. อิสราเอล (58.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
5. ชิลี (53.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
6. สหราชอาณาจักร (53.0%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
7. กาตาร์ (49.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech) 
8. ฮังการี (48.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
9. สหรัฐอเมริกา (48.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso
10. อุรุกวัย (46.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer และ Sinovac) 

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)