ADS


Breaking News

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 10 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 5,443,743 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,231 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 61.343 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 57.70%"

     ➡️(10 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,231 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 35.1 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 305 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 141 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 61.343 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (42.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 30.7 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 5,443,743 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 38.7%

     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,231 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 6,838,138 โดส 

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 5,443,743  คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 3,966,091 โดส (6% ของประชากร)

-เข็มสอง 1,477,652 โดส (2.2% ของประชากร)

     2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-9 มิ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 5,443,743 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 408,550 โดส/วัน ประกอบด้วย

วัคซีน AstraZeneca

- เข็มที่ 1 990,090 โดส

- เข็มที่ 2 40,837 โดส

วัคซีน Sinovac

- เข็มที่ 1 2,976,001 โดส

- เข็มที่ 2 1,436,815 โดส

     3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน

- 91.57% ไม่มีผลข้างเคียง

- 8.43% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย

- ปวดกล้ามเนื้อ 2.02%

- ปวดศีรษะ 1.5%

- ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 1.08%

- เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.98%

- ไข้ 0.66%

- คลื่นไส้ 0.45%

- ท้องเสีย 0.3%

- ผื่น 0.08%

- ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.19%

- อาเจียน 0.12%

- อื่น ๆ 0.87%

     4. 10 อันดับ จังหวัดที่มีร้อยละความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชากรในจังหวัดสูงที่สุด

1. ภูเก็ต เข็มที่1 57.70% เข็มที่2 18.48%

2. สมุทรสาคร เข็มที่1 14.51% เข็มที่2 11.73%

3. กรุงเทพฯ เข็มที่1 14.20% เข็มที่2 4.15%

4. ระนอง เข็มที่1 10.66% เข็มที่2 5.34%

5. ตาก เข็มที่1 9.09% เข็มที่2 7.69%

6. นนทบุรี เข็มที่1 9% เข็มที่2 7.69%

7. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 7.70% เข็มที่2 3.23%

8. พังงา เข็มที่1 7.38% เข็มที่2 2.59%

9. บุรีรัมย์ เข็มที่1 6.50% เข็มที่2 2.95%

10. ชลบุรี เข็มที่1 6.29% เข็มที่2 3.91%

     5. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 61,343,474 โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 30,700,350 โดส (7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca

2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 6,314,548 โดส (4.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca

3. ไทย จำนวน 5,443,743 โดส (6.0%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca 

4. กัมพูชา จำนวน 5,050,186 โดส (16.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac

5. สิงคโปร์ จำนวน 4,392,067 โดส (42.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna

6. มาเลเซีย จำนวน 3,944,987 โดส (8.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac

7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

8. เวียดนาม จำนวน 1,389,887 โดส (1.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

9. ลาว จำนวน 1,054,356 โดส (9.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V 

10. บรูไน จำนวน 58,450 โดส (10.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

     6. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 58.43%

2. อเมริกาเหนือ 17.08%

3. ยุโรป 16.48%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.04%

5. แอฟริกา 1.68%

6. โอเชียเนีย 0.29%

     7.. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 808.96 ล้านโดส (28.9% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)

2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 304.75 ล้านโดส (47.6%)

3. สหภาพยุโรป จำนวน 279.80 ล้านโดส (31.5%)

4. อินเดีย จำนวน 242.48 ล้านโดส (8.9%)

     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. มัลดีฟส์ (65.2% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )

2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (62.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)

3. บาห์เรน (62.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

4. อิสราเอล (58.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

5. ชิลี (51.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

6. สหราชอาณาจักร (51.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)

7. กาตาร์ (48.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech) 

8. ฮังการี (47.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

9. สหรัฐอเมริกา (47.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso

10. อุรุกวัย (44.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer และ Sinovac)


     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)