ADS


Breaking News

"อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,911 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 52.49 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 3.664 ล้านโดส"

     ➡️(1 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,911 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 33.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 295 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 135 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 52.49 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (32.7% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 27.308 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 3,664,859 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 32.3%

     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,911 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

     1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 639.17 ล้านโดส (22.8% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)

2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 294.93 ล้านโดส (46.0%)

3. สหภาพยุโรป จำนวน 246.76 ล้านโดส (27.8%)

4. อินเดีย จำนวน 215.82 ล้านโดส (7.9%

     2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. มัลดีฟส์ (64.0%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )

2.  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (59.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)

3. อิสราเอล (58.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

4. บาห์เรน (57.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

5. สหราชอาณาจักร (48.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)

6. ชิลี (48.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

7. สหรัฐอเมริกา (46.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso

8. กาตาร์ (45.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)

9. ฮังการี (44.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

10. อุรุกวัย (39.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer และ Sinovac)

     3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 55.67%

2. อเมริกาเหนือ 18.79%

3. ยุโรป 17.18%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.39%

5. แอฟริกา 1.71%

6. โอเชียเนีย 0.26%

     4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 52,102,147 โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 27,308,881 โดส (5.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca

2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 5,180,721 โดส (2.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca

3. กัมพูชา จำนวน 4,613,562 โดส (13.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac

4. สิงคโปร์ จำนวน 3,728,869 โดส (32.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna

5. ไทย จำนวน 3,664,859 โดส (2.8%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca 

6. มาเลเซีย จำนวน 3,008,429 โดส (4.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac

7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

8. เวียดนาม จำนวน 1,038,741 โดส (0.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

9. ลาว จำนวน 902,456 โดส (6.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V 

10. บรูไน จำนวน 56,296 โดส (6.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

     5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 

จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 4,043,906 โดส 

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 3,664,859 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 2,539,491 โดส

-เข็มสอง 1,125,368 โดส

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)