ADS


Breaking News

บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วงจำนวน 50,000 เม็ด ให้กับกรมควบคุมโรค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันโรคโควิด 19

     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์ยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วง จำนวน 50,000 เม็ด เพื่อใช้สำหรับบริการผู้มารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด 19 ที่มีประวัติผื่นแพ้ผิวหนังมาก่อน โดยเป็นการให้ยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วงตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสามารถให้กับผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภัย โดยมีนางศรีสุภรณ์ อัชชะ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบให้กับนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (ที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติในการรับมอบยาในครั้งนี้ ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
                    //////////////


เกี่ยวกับบริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด

     บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เมนารินี กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทยาชีวภาพจากประเทศอิตาลี ก่อตั้งขึ้นในปี 2429 ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชน” และทั้งนี้ในปีนี้เป็นปีครบรอบ 10 ปีที่ บริษัท เอ.เมนารินี จดทะเบียนก่อตั้งในประเทศไทย วิสัยทัศน์ของเมนารินีคือการเป็นผู้ให้บริการชั้นนำ ของแบรนด์ด้านสุขภาพหลากหลายแบรนด์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในภูมิภาคนี้ เมนารินี เอเชียแปซิฟิกดำเนินการครบวงจรตั้งแต่เริ่มจากการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ , การเปิดตัวและนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด รวมถึงการบริหารจัดการวงจรของผลิตภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธ์ของ เมนารินี และ        แบรนด์พันธมิตรที่หลากหลาย จากสาขาการบำบัดโรคสำคัญ อาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจ  โรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้/ทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของผู้ชาย และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.menariniapac.com.