ADS


Breaking News

ส.แพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจ “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.9 ตอน “ผมร่วงฉับพลัน ผมบาง โรคของหนังศีรษะและแนวทางรักษา”

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยหรือ DST ตระหนักที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคมและเผยแพร่และทำการรักษาและให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ  ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไป เข้าชม Facebook Live ผ่าน เพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน  EP.9  ตอน “ผมร่วงฉับพลัน ผมบาง โรคของหนังศีรษะและแนวทางรักษา”  ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน  2564 เวลา 12.00 -13.00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง ได้แก่ รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และ รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย   เป็นวิทยากรรับเชิญ โดยมี รศ.พญ.ภาวิณี  ฤกษ์นิมิตร  ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ

      สำหรับประเด็นที่จะหยิบยกผ่าน Facebook Live ผ่าน เพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน  EP.9  ตอน “ผมร่วงฉับพลัน ผมบาง โรคของหนังศีรษะและแนวทางรักษา” ในครั้งนี้จะเป็นเรื่องของ 1.ผมร่วงฉับพลัน เกิดจากสาเหตุอะไร 2.วิตามินกับผมร่วง  3.โรคของหนังศีรษะ มีอะไรบ้าง  4.แชมพูที่เหมาะสมกับคนผมร่วง และ  5.เทคโนโลยีใหม่ ๆ ของแชมพู  มีอะไรบ้าง