ADS


Breaking News

7 มิ.ย. นี้ ขอเชิญรับชมการแถลงข่าว 9 ปีแห่งพลังสามัคคี ฟันฝ่าทุกวิกฤต สู่ทางรอดที่ยั่งยืน ผ่าน FB Live

ขอเชิญรับชมการแถลงข่าวเปิด 
โครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ปี 9 
ผ่าน FB Live Streaming: 
"9 ปี แห่งพลังสามัคคี ฟันฝ่าทุกวิกฤต สู่ทางรอดที่ยั่งยืน"
ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
เวลา 17:00-18:15 น. 

ร่วมสนทนาโดย

🌱 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร 
นายกสมาคมดินโลก และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

🌱 อาทิตย์ กริชพิพรรธ 
ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

🌱 โจน จันใด 
ผู้ก่อตั้งสวนพันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ และประธานธรรมธุรกิจ

🌱 ไตรภพ โคตรวงษา 
ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

ดำเนินรายการโดย 
สัญญา คุณากร
แล้วเราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า 
"ศาสตร์พระราชา"  ฝ่าทุกวิกฤตอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง...