ADS


Breaking News

“ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด” สสว. ผนึก Shopee เปิดร้านค้าออนไลน์ จัดโปรสุดปัง ช่วยผู้ประกอบการ

สสว. จับมือ Shopee จัดแคมเปญ “ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด” ระดม SME กว่า 1,000 ราย เปิดร้านค้าออนไลน์ ช้อปได้ 24 ชม. ทุกวัน โปรโมชั่นจัดเต็ม ช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤติโควิด-19

     รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า  สสว. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พ.ศ. 2560-2565 ในการเป็นผู้ชี้นำการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME (Micro-entrepreneurs, Small and Medium-sized Enterprises) หรือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย สู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน และมีเป้าหมายในการบูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม SME ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ MSME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล
     ในปี 2564 นี้ สสว. ได้ร่วมกับ 6 หน่วยงานพันธมิตรร่วมดำเนินการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วยดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ โดยระดมความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการทำตลาดออนไลน์ในทุกมิติ พร้อมกลยุทธ์การตลาดแบบดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง แพลน เชิงลึก โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้ได้เรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ การสร้างคอนเทนต์ การถ่ายภาพสินค้า เพย์เมนท์ และโลจิสติกส์ จนสามารถเปิดร้านค้าใหม่ได้ 2,500 ร้านค้า และยังได้ตั้งเป้าในการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว แต่ยังขายไม่ได้หรือมียอดขายน้อย ให้เข้าอบรมเชิงลึก เช่น การใช้ LINE OA  การใช้ Chat Bot การเจาะกลุ่มลูกค้าด้วย Facebook การทำวิดีโอเพื่อนำเสนอสินค้า การใช้ SEO SEM อีกจำนวน 3,400 ราย  ส่วนผู้ประกอบการที่สามารถจัดการร้านค้าออนไลน์ได้ดีแล้ว ได้พุ่งเป้าในการเพิ่มศักยภาพด้วย ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง แพลน พร้อมให้คำปรึกษาและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด อีกจำนวน 280 ราย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถสร้างยอดขายได้ไม่น้อยกว่า 350 ล้านบาท
     ด้านช้อปปี้ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างเป็นทางการที่ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดตัวแคมเปญพิเศษ “ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด” และด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มของ Shopee ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานใน
ทั่วประเทศ จึงมั่นใจว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นและตั้งใจของ สสว. ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ด้วยพันธกิจองค์กรของ Shopee ในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยผ่านเทคโนโลยี จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่สำคัญนี้ได้อย่างแข็งแรงและเติบโตยิ่งขึ้น
     ทั้งนี้ แคมเปญ “ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด” บนแพลตฟอร์ม Shopee จัดขึ้นระหว่าง 4 มิถุนายน – 3 กันยายน 2564 พบกับสินค้าคุณภาพดีที่ได้คัดสรรจากผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ ให้ได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจในราคาพิเศษลดสูงสุด 15% โค้ดส่วนลด SME21 ที่ https://shopee.co.th/OSMEP โดยสามารถดาวน์โหลดช้อปปี้แอพพลิเคชั่นได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play Store