ADS


Breaking News

ม.ป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจ ตั้งโรงครัวปรุงอาหารกล่อง ช่วยพี่น้องชาวคลองเตย บรรเทาพิษโควิด

     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจ จัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่เขตคลองเตย
     วันนี้ (วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ มอบหมายให้ นายดิลก รอดบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ระหว่างกักตัวในพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 1,000 กล่อง (มื้อเที่ยง) พร้อมจัดทีมบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งโรงครัวที่มูลนิธิฯ เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องแก่พี่น้องผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) พร้อมนำส่งให้กับชุมชนเขตคลองเตยในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 64  รวม 14 วันๆ ละ 2,000 กล่อง (มื้อเที่ยง-เย็น) รวมทั้งสิ้น 28,000 กล่อง คิดมูลค่าเป็นเงิน 840,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมี นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วย พลโท ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณภายในตลาดคลองเตย กรุงเทพฯ
     สำหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระลอกใหม่  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ปรับแผนการดำเนินงานการช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านบรรเทาสาธารณภัย สังคมสงเคราะห์ และหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน  พร้อมประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือเชิงรุกทั้งในส่วนของประชาชน ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมงบประมาณดำเนินการออกช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบันเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 29 ล้านบาท
     นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในปี 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้จัดให้มีการช่วยเหลือทั้งใน “ด้านบรรเทาสาธารณภัย” โดยการปรับแผนด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน “ด้านสังคมสงเคราะห์” โดยการลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) รวมทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งจัดตั้งตู้ปันสุขในพื้นที่ต่าง ๆ  โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตั้งตู้ปันสุขไปตามพื้นที่ต่างๆ และ “ด้านหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน” ในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและให้ความรู้ด้านการการป้องกัน การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้าน  เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเน้นการช่วยเหลือในกลุ่มผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเบื้องต้นและผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านในชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุน “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
    ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ติดต่อสอบถาม รวมถึงติดตามข่าวสารกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ – ผู้ประสบภัยต่างๆ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung
## ถึ ง จ ะ ต้ อ ง อ ยู่ ห่ า ง ...แต่เราพร้อมเคียงข้างคุณเสมอ ##
#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418