ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ส่งต่อน้ำไทย สู้ภัยโควิด-19” ชุมชนคลองเตย ผ่าน ม.ดวงประทีป

ม.ป่อเต็กตึ๊ง “ส่งต่อน้ำไทย สู้ภัยโควิด-19” มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและส่งกำลังใจถึงชาวชุมชนคลองเตย ผ่านมูลนิธิดวงประทีป

     วันนี้ (วันที่ 10 พฤษภาคม 64) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนางศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และนายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำทีมลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในโครงการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19”  ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 (กก.) 2,000 ถุง  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (ชนิดถ้วย) 1,440 ถ้วย ปลากระป๋อง 2,000 กระป๋อง นมไวตามิลค์  2,400 กล่อง โอวัลติน (3in1) 4,800 ซอง  หน้ากากอนามัย 42,500 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ (450 ml) 480 ขวด  น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เดทตอล (500 มล.) 10 แกลลอน  และถุงมือยาง 10,000 ชิ้น รวม 9 รายการ  คิดเป็นมูลค่า 293,900 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ และให้กำลังใจแก่ชาวชุมชนคลองเตย ผ่านมูลนิธิดวงประทีป โดยมี นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิดวงประทีป คลองเตย กรุงเทพฯ

     นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในปี 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้จัดให้มีการช่วยเหลือทั้งใน “ด้านบรรเทาสาธารณภัย” โดยการปรับแผนด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน “ด้านสังคมสงเคราะห์” โดยการลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) รวมทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งจัดตั้งตู้ปันสุขในพื้นที่ต่าง ๆ  โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตั้งตู้ปันสุขไปตามพื้นที่ต่างๆ และ “ด้านหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน” ในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและให้ความรู้ด้านการการป้องกัน การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้าน  เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเน้นการช่วยเหลือในกลุ่มผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเบื้องต้นและผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านในชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุน “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และในปี 2564 นี้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระลอกใหม่ ยังคงน่าเป็นห่วง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมงบประมาณดำเนินการออกช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท

     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ส่งต่อธารน้ำใจไปยังประชาชนให้มีกำลังสู้ภัยโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ไปด้วยกัน 

     ติดต่อสอบถามหรือติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  www.facebook.com/atpohtecktung


## ถึ ง จ ะ ต้ อ ง อ ยู่ ห่ า ง ...แต่เราพร้อมเคียงข้างคุณเสมอ ##

#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง110ปีความดีที่ยั่งยืน

#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##

#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418

#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน