ADS


Breaking News

อย.เตือนพบยาปลุกเซ็กส์ในกาแฟ Mc - G อย่าซื้อกิน ระวังอาจช็อกดับคาที่

     อย. เตือนระวังผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปยี่ห้อ Mc-G หลัง สสจ. นราธิวาส แจ้งพบผู้เสียชีวิตจากการดื่มกาแฟดังกล่าว ตรวจสอบพบลักลอบใส่ยาปลุกเซ็กส์ ซึ่งจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ เตือนผู้บริโภคอย่าซื้อ ระวังอาจช็อกดับโดยไม่รู้ตัว ผลิตภัณฑ์อาหารที่อ้างเสริมสมรรถภาพทางเพศ อย. ไม่เคยอนุญาตให้ขาย ถ้าพบความผิดปกติของร่างกายให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีจะได้แก้ไขให้ถูกโรค หากพบเห็นผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแจ้งทันทีที่สายด่วน อย. 1556 

     เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หลังพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานผลิตภัณฑ์กาแฟ ยี่ห้อเอ็มซี-จี (Mc-G) ซองสีดำตัวอักษรสีขาว โดยพบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ระบุเลขสารบบอาหาร ชื่อและปริมาณของส่วนประกอบสำคัญ คำเตือนในการบริโภค ครั้งที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ รวมทั้งได้รับการประสานข้อมูลจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 ตรวจวิเคราะห์พบทาดาลาฟิลในผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสถานที่นำเข้าและจัดจำหน่าย คือ บริษัท เอกซทรีมเฮลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ซึ่งได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบทาดาลาฟิลในผลิตภัณฑ์เช่นกัน
     สำหรับทาดาลาฟิล ออกฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือด มีข้อควรระวังในการใช้ในผู้ป่วยโรคตับและไต ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ โรคหัวใจล้มเหลว โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บหน้าอกแบบไม่คงที่ ดังนั้นผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวที่พบการปลอมปนยาแผนปัจจุบันจึงจัดเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยแก่การบริโภค 
     รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอเตือนภัยไปยังผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปพร้อมบริโภคที่มีการอวดอ้างสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งมักโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์ การอวดอ้างในลักษณะดังกล่าว อย. ไม่เคยอนุญาตให้มีการโฆษณา เพราะอาจปลอมปนยาและส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ย้ำ ผลิตภัณฑ์อาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา รักษาโรค หากผู้บริโภคพบความผิดปกติของร่างกาย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาที่ถูกต้อง กรณีพบเห็นผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แจ้งทันทีที่สายด่วน อย. 1556 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 

    วันที่เผยแพร่ข่าว 7 พฤษภาคม 2564  ข่าวแจก 113 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564