ADS


Breaking News

รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่นำทีม NT พร้อมหัวเว่ย หนุนระบบสื่อสาร รพ.สนามสู้โควิด

รมว.ดีอีเอส นำทีม NT พร้อมหัวเว่ยหนุนระบบสื่อสาร
หวังอำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลสนามสู้โควิด
     รมว.ดีอีเอส นำทีม NT และ หัวเว่ย ลงพื้นที่มอบระบบสื่อสารโทรคมนาคมพร้อมระบบเทเลเมดิซีน สนับสนุนภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของโรงพยาบาลสนามบางขุนเทียนให้มีประสิทธิภาพ

    วันนี้ (1 พฤษภาคม 2564) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และนายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมส่งมอบระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบ เทเลเมดิซีน และถุงยังชีพเพื่อมอบให้ผู้ป่วยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยมี นายศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

     นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า “วันนี้ได้ส่งมอบระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบเทเลเมดิซีนให้แก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน พร้อมกับตรวจสอบคุณภาพสัญญาณสื่อสารในจุดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ต ฟรีไวไฟ รองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ตลอดจนสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยโควิดสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     กระทรวงดีอีเอสตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เราจึงพร้อมประสานงานไปยัง NT ให้ดำเนินการสนับสนุนติดตั้งระบบ Internet Wi-Fi ระบบโทรศัพท์ IP Phone รวมถึงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อให้บริการกับเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19 ได้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาลสนามทุกแห่งที่แจ้งความประสงค์เข้ามา และยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหัวเว่ยมอบระบบเทเลเมดิซีนเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นอีกด้วย ซึ่งทางกระทรวงฯ ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยผ่านพ้นวิกฤตนี้โดยเร็ว”

       นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า “ในการส่งมอบระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้แก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งใช้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิดในครั้งนี้  NT ได้เข้าติดตั้งระบบ Internet WiFi และระบบ CCTV ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 4 เฟส สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการใช้ติดต่อสื่อสารของผู้ป่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากการให้บริการกับโรงพยาบาลแห่งนี้แล้ว NT ยังได้เข้าติดตั้งระบบ Internet Wi-Fi โทรศัพท์ IP Phone รวมถึงกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้แก่โรงพยาบาลสนามในหลายพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลสนาม 2 จังหวัดเชียงราย (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS) โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลสนามวชิรพยาบาล โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 บางบอน (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา) โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”