ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 7 พ.ค.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,044 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 78,855 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,820 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 4 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 220 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 23,167 ราย) 

เสียชีวิตรวม 363 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 27 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 49,172 ราย(62.36%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,377 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,320 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

2,040 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(869) ปริมณฑล (503) จังหวัดอื่น ๆ (668)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่ยะลา(3) และ รอประสาน รพ. (1)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศแทนซาเนีย 1 ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 3  ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 156.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 134 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.6)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47,819 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 594,006 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 21.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 414,433  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 17.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.9

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 98 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 121 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,874 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 11 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 427,927  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 3,551 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 17,621 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 114 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,177 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 1,076 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 68 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม