ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ค.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19

ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,911 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 76,811 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,749 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 7 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศ เข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติ 2 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 153 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 22,947 ราย) 

เสียชีวิตรวม 336 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 18 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 46,795 ราย(60.92%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,435 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,680 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

1,902 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(739) ปริมณฑล (559) จังหวัดอื่น ๆ (604)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพฯ(1) นนทบุรี(3) สมุทรปราการ(1) นราธิวาส(1) และ ชลบุรี (1)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย

- จากประเทศบราซิล 1  ราย

- จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย

- จากประเทศอิหร่าน 2 ราย

- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 155.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 133 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.5)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46,129 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 593,148 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 21 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 412,618  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 17 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.9

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 123 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,874 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 12 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 424,376  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 3,744 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,971 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 110 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,072 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 973 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 26 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม