ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 4 พ.ค.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,763 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 72,788 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,519 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศ เข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติ จำนวน  4 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 231 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 22,642 ราย) 
เสียชีวิตรวม 303 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 27 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 42,474 ราย(58.35%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,490 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 30,011 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
1,750 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(562) ปริมณฑล (499) จังหวัดอื่น ๆ (689)
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(4) นนทบุรี(2) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (3)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศอินเดีย 1 ราย
- จากประเทศไนจีเรีย 1  ราย
- จากประเทศอียิปต์ 3 ราย
- จากประเทศอิตาลี 1 ราย
- จากประเทศปากีสถาน 2 ราย
- จากประเทศซูดาน 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 154 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 131.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.3)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,767 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 591,514 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 20 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 355,828  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 16.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.8
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 126 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,842 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 17 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,209 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 417,512  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 2,500  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,361 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 106 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 966 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 906 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม