ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 28 พ.ค.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,759 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 144,976 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,374 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,294 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,073 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 38,462 ราย) 

เสียชีวิตรวม 954 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 34 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 97,872 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,044 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 46,150 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)

2,447 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(973) ปริมณฑล (453) จังหวัดอื่น ๆ (1,021)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 18 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่สมุทรปราการ(1)  สงขลา(1)  ปัตตานี(1)  สระแก้ว(11)  และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(4)  

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศอินเดีย 4 ราย

- จากประเทศโอมาน 1 ราย

- จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

- จากประเทศกัมพูชา 11 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 169.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.5 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 151 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.2) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,393 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 607,726 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 27.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 179,770  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 24.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 90.3

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 84 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 100 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,414 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 33 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 541,224  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 7,857 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 27,638  ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 194  ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,895 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 612 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 230 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 46 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม