ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 24 พ.ค.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,713 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 132,213 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,147 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 206 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 49 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,311 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 34,505 ราย) 
เสียชีวิตรวม 806 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 30 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 86,100 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,565 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 45,307 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
2,664 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,033) ปริมณฑล (461) จังหวัดอื่น ๆ (1,170)
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 49 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่สมุทรปราการ(6)  กรุงเทพฯ(1) ชลบุรี(1) และสระแก้ว(41)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศอินเดีย 6 ราย
- จากประเทศเอธิโอเปีย 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 41 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 167.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 148.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 88.7) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,541 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 604,087 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 26.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 222,835  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 23.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 88.6
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 87 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 107 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,234 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 25 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 512,091  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,976 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 25,205 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 176  ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,801 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 725 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 131 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 42 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม