ADS


Breaking News

อว. เผยคนกรุงเทพใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะแล้ว 99.37% ทำสถิติสูงสุดตั้งแต่รายงานมา

     (2 พฤษภาคม 2564) ตามที่ได้มีการยกระดับมาตรการควบคุมการติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงมีการระบาดอยู่ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาและมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รายงานผลการติดตามการใส่หน้ากากอนามัย โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) แบบเรียลไทม์ โดยเอสไอไอที มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พบว่าในขณะนี้คนกรุงเทพใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะสูงถึง 99.37% ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดเท่าที่ได้ประเมินการให้ความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัย โดยมีผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากหรือใส่ไม่ถูกต้องรวมกันเพียง 0.63% หรือเท่ากับมีผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยเพียง 2 ใน 1000 คน และใส่แต่ไม่ถูกต้องเพียง 4 ใน 1000 คนเท่านั้น

     ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายงานว่า "ข้อมูลเล่าสุดได้ประเมินแบบอัตโนมัติในประชากร 11,894 คน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 จาก 30 จุด ใน 28 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร โดยทุกจุดมีผู้ใส่หน้ากากอนามัยมากกว่า 95% และมี 8 จุดในเขตยานนาวา มีนบุรี ภาษีเจริญ พระนคร บางคอแหลม ดอนเมือง จตุจักร และคลองเตย ประชาชนที่สัญจรไปมาได้ใส่หน้ากากอนามัย 100% แล้ว"

     อัตราการใส่หน้ากากอนามัยขณะนี้ทำสถิติสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มรายงานมา อย่างไรก็ตามช่วงศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ก็ยังมีแนวโน้มอัตราส่วนการใส่หน้ากากอนามัยน้อยกว่าช่วงวันทำงาน และในช่วงเย็นที่มีอัตราการใส่หน้ากากอนามัยน้อยกว่าในตอนเช้า

     แหล่งข้อมูล: โครงการระบบปัญญาประดิษฐ์ (ระบบเอไอมาสค์ AiMASK) ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย พัฒนาโดยคณะผู้วิจัยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และโครงการซูเปอร์เอไอเอ็นจิเนียร์  สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


#อว. 

#โควิด

#AImask