ADS


Breaking News

"อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,216 ล้านโดส ใน 195 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 33.4 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 1.6 ล้านโดส"

     ➡️(6 พฤษภาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,216 ล้านโดส ใน 195 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 19.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 250 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 107 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 33.4 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (19.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 21.3 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 1,601,833 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 49.5%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,216 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 3 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 284.60 ล้านโดส (10.2% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 249.57 ล้านโดส (38.8%)
3. อินเดีย จำนวน 162.43 ล้านโดส (5.9%)
     2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. อิสราเอล (57.9% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
2. มัลดีฟส์ (56.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (50.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
4. บาห์เรน (43.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
5. ชิลี (39.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
6. สหรัฐอเมริกา (38.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnson)
7. สหราชอาณาจักร (37.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech) 
8. ฮังการี (32.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
9. ภูฏาน (32.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford)
10. กาตาร์ (30.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
     3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 49.22%
2. อเมริกาเหนือ 23.69%
3. ยุโรป 18.1%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.06%
5. แอฟริกา 1.1%
6. โอเชียเนีย 0.23%
     4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 33,473,887 โดส ได้แก่
1. สิงคโปร์ จำนวน 2,213,888 โดส (19.5% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
2. กัมพูชา จำนวน 2,4608,983 โดส (7.7% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
3. อินโดนีเซีย จำนวน 21,313,654 โดส (3.9% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac 
4. มาเลเซีย จำนวน 1,624,272 โดส (2.5% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Sinovac 
5. ลาว จำนวน 345,818 โดส (2.3% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
6. ไทย จำนวน 1,601,838 โดส (1.2% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
7. บรูไน จำนวน 10,715 โดส (1.2% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca 
8. พม่า จำนวน 1,040,000 โดส (1% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
9. ฟิลิปปินส์ จำนวน 2,129,185 โดส (1% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
10. เวียดนาม จำนวน 585,539 โดส (0.3% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 2,291,676 โดส 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 1,601,833  คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 1,167,719 โดส
-เข็มสอง 434,114 โดส
     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)