ADS


Breaking News

"อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,684 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 47.41 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 3.024 ล้านโดส"

     ➡️(25 พฤษภาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,684 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 28.9 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 287 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 131 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 47.41 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (29.9% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 25.455 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 3,024,313 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 37.9%
     🌏ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,684 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 90% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 510.86 ล้านโดส (18.2% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 286.89 ล้านโดส (44.7%)
3. สหภาพยุโรป จำนวน 222.94 ล้านโดส (25.1%)
4. อินเดีย จำนวน 198.44 ล้านโดส (7.3%)
     2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (62.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm )
2. อิสราเอล (58.3% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (56.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V)
4. บาห์เรน (53.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V)
5. สหราชอาณาจักร (45.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Moderna และ Pfizer/BioNTech)
6. ชิลี (45.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
7. สหรัฐอเมริกา (44.7%) (ฉีดวัคซีนของ J&J, Moderna และ Pfizer/BioNTech)
8. กาตาร์ (41.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
9. ฮังการี (41.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V)
10. มองโกเลีย (36.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSinovac)
     3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 53.44%
2. อเมริกาเหนือ 20.38%
3. ยุโรป 17.72%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.52%
5. แอฟริกา 1.69%
6. โอเชียเนีย 0.25%
     4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 46,214,598โดส ได้แก่
1. สิงคโปร์ จำนวน 3,407,068 โดส (29.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
2. กัมพูชา จำนวน 3,927,869 โดส (11.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
3. ลาว จำนวน 750,2783 โดส (5.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm และ Sputnik V
4. อินโดนีเซีย จำนวน 25,455,786 โดส (4.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
5. บรูไน จำนวน 33,850 โดส (3.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
6. มาเลเซีย จำนวน 2,483,496 โดส (3.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac 
7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
8. ไทย จำนวน 3,024,313 โดส (2.3%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca  
9. ฟิลิปปินส์ จำนวน 4,305,575 โดส (1.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca 
10. เวียดนาม จำนวน 1,027,659 โดส (0.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 
จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 3,561,751 โดส 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 3,024,313  คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 2,044,123 โดส
-เข็มสอง 980,190 โดส
     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)