ADS


Breaking News

"อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,656 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 46.21 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 2.910 ล้านโดส"

     ➡️(24 พฤษภาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,656 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 29.1 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 286 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 130 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 46.21 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (29.9% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 24.826 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 2,910,664 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 38.9%
     🌏ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,656 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 90% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 497.27 ล้านโดส (17.8% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 285.72 ล้านโดส (44.5%)
3. สหภาพยุโรป จำนวน 220.88 ล้านโดส (24.9%)
4. อินเดีย จำนวน 194.95 ล้านโดส (7.1%)
     2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (62.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm )
2. อิสราเอล (58.3% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (56.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V)
4. บาห์เรน (52.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V)
5. สหราชอาณาจักร (45.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Moderna และ Pfizer/BioNTech)
6. ชิลี (45.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
7. สหรัฐอเมริกา (44.5%) (ฉีดวัคซีนของ J&J, Moderna และ Pfizer/BioNTech)
8. กาตาร์ (41.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
9. ฮังการี (30.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V)
10. มองโกเลีย (36.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSinovac)
     3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 53.15%
2. อเมริกาเหนือ 20.53%
3. ยุโรป 17.87%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.55%
5. แอฟริกา 1.64%
6. โอเชียเนีย 0.26%
     4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 46,214,598โดส ได้แก่
1. สิงคโปร์ จำนวน 3,407,068 โดส (29.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
2. กัมพูชา จำนวน 3,840,027 โดส (11.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
3. ลาว จำนวน 734,284 โดส (5.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm และ Sputnik V
4. อินโดนีเซีย จำนวน 24,826,221โดส (4.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
5. บรูไน จำนวน 33,850 โดส (3.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
6. มาเลเซีย จำนวน 2,342,500โดส (3.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac 
7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
8. ไทย จำนวน 2,910,664 โดส (2.2%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca  
9. ฟิลิปปินส์ จำนวน 4,097,425 โดส (1.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca 
10. เวียดนาม จำนวน 1,027,659 โดส (0.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 3,540,786 โดส 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 2,910,664  คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 1,941,565 โดส
-เข็มสอง 969,099 โดส
     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)