ADS


Breaking News

"อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,546 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 43.63 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 2.54 ล้านโดส"

     ➡️(20 พฤษภาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,546 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 25.6 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 277.ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 125 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 43.63 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (29.9% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 24.033 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 2,540,116 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 43.4%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,546 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 435.69 ล้านโดส (15.6% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 277.29 ล้านโดส (43.2%)
3. สหภาพยุโรป จำนวน 207.09 ล้านโดส (23.3%)
4. อินเดีย จำนวน 186.99 ล้านโดส (6.8%)
     2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (61%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
2. อิสราเอล (58.2% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (54.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
4. บาห์เรน (50.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
5. ชิลี (44.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
6. สหราชอาณาจักร (43.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech) n)
7. สหรัฐอเมริกา (43.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso
8. ฮังการี (38.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
9. กาตาร์ (38.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
10. อุรุกวัย (34.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer และ Sinovac)
     3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 52.22%
2. อเมริกาเหนือ 21.18%
3. ยุโรป 18%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.7%
5. แอฟริกา 1.65%
6. โอเชียเนีย 0.25%
     4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 22,984,902 โดส ได้แก่
1. สิงคโปร์ จำนวน 3,407,068 โดส (29.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
2. กัมพูชา จำนวน 3,503,884 โดส (10.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
3. อินโดนีเซีย จำนวน 24,033,424 โดส (4.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac 
4. ลาว จำนวน 669,259 โดส (4.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
5. มาเลเซีย จำนวน 2,156,092 โดส (3.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Sinovac 
6. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
7. ไทย จำนวน 2,540,116  โดส (1.9%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca 
8. บรูไน จำนวน 15,905 โดส (1.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca 
9. ฟิลิปปินส์ จำนวน 3,299,470 โดส (1.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca 
10. เวียดนาม จำนวน 1,011,395 โดส (0.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 2,641,910 โดส 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 2,540,116  คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 1,647,871 โดส
-เข็มสอง 892,245 โดส
     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)