ADS


Breaking News

"อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,484 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 41.61 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 2.34 ล้านโดส"

     ➡️(18 พฤษภาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,484 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 24.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 274 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 124 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 41.65 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (27.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 23.26 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 2,340,995 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 46.1%

     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,484 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ 

     1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 406.94 ล้านโดส (14.5% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)

2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 274.4 ล้านโดส (42.8%)

3. สหภาพยุโรป จำนวน 199.7 ล้านโดส (22.5%)

4. อินเดีย จำนวน 184.42 ล้านโดส (6.7%) 

     2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. มัลดีฟส์ (60.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )

2. อิสราเอล (58.2% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (53.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)

4. บาห์เรน (49.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

5. ชิลี (43.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

6. สหรัฐอเมริกา (42.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnson)

7. สหราชอาณาจักร (42.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech) 

8. ฮังการี (37.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

9. กาตาร์ (37.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)

10. อุรุกวัย (33%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford) 

     3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 51.44%

2. อเมริกาเหนือ 21.72%

3. ยุโรป 18.18%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.79%

5. แอฟริกา 1.63%

6. โอเชียเนีย 0.24% 

     4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 40,558,501 โดส ได้แก่

1. สิงคโปร์ จำนวน 3,137,330 โดส (27.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna

2. กัมพูชา จำนวน 3,333,079โดส (9.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac

3. อินโดนีเซีย จำนวน 23,262,139 โดส (4.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca

4. ลาว จำนวน 637,713 โดส (4.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm และ Sputnik V

5. มาเลเซีย จำนวน 1,995,893 โดส (3.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Sinovac 

6. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

7. ไทย จำนวน 2,340,995 โดส (1.8%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca

8. บรูไน จำนวน 15,905 โดส (1.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

9. ฟิลิปปินส์ จำนวน 2,921,196 โดส (1.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca 

10. เวียดนาม จำนวน 979,238 โดส (0.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ 

     5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 2,558,058 โดส 

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 2,340,995 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 1,521,034 โดส

-เข็มสอง 819,961 โดส 

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)