ADS


Breaking News

"อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,319 ล้านโดส ใน 196 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 36.25 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 1.89 ล้านโดส"

     ➡️(11 พฤษภาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,319 ล้านโดส ใน 196 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 20.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 262 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 116 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 36.25 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (19.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 22.53 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 1,898,454 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 46.9%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,319 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 3 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 324.31 ล้านโดส (11.6% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 261.60 ล้านโดส (40.7%)
3. สหภาพยุโรป จำนวน 175.67 ล้านโดส (19.8%)
     2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (58.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
2. อิสราเอล (58% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (52%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
4. บาห์เรน (46.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
5. ชิลี (41.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
6. สหรัฐอเมริกา (40.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnson)
7. สหราชอาณาจักร (39.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech) 
8. ฮังการี (34.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
9. กาตาร์ (33%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
10. ภูฏาน (32.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford)
     3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 49.73%
2. อเมริกาเหนือ 23.13%
3. ยุโรป 18.24%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.99%
5. แอฟริกา 1.68%
6. โอเชียเนีย 0.23%
     4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 22,984,902 โดส ได้แก่
1. สิงคโปร์ จำนวน 2,213,888 โดส (19.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
2. กัมพูชา จำนวน 2,942.768 โดส (8.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
3. อินโดนีเซีย จำนวน 22,536,306 โดส (4.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac 
4. ลาว จำนวน 502,715 โดส (3.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
5. มาเลเซีย จำนวน 1,847,659 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Sinovac 
6. ไทย จำนวน 1,898,454 โดส (1.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
7. บรูไน จำนวน 10,715 โดส (1.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca 
8. ฟิลิปปินส์ จำนวน 2,408,781 โดส (1.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca 
9. พม่า จำนวน 1,040,000 โดส (1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca 
10. เวียดนาม จำนวน 851,513 โดส (0.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 2,427,552 โดส 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 1,898,454 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 1,365,992 โดส
-เข็มสอง 532,462 โดส
     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)