ADS


Breaking News

"ลดแรงเพื่อผู้ประกอบการ" แม็คโคร ตอบโจทย์โชห่วยสู้โควิด-19 ต่อเนื่อง !

     ยังคงจัดต่อเนื่องทุกเดือน สำหรับแคมเปญ “ลดแรงเพื่อผู้ประกอบการ”  ที่แม็คโคร ร่วมกับ พันธมิตรผู้ผลิตสินค้า จัดมหกรรมลดราคาครั้งยิ่งใหญ่เพื่อผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย โชห่วย มินิมาร์ท  เพื่อก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19… 5 วันเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 –23 พฤษภาคมนี้ ทุกสาขาทั่วประเทศ 

     ที่น่าสนใจก็คือ ภายใต้พันธกิจในการเป็น “แม็คโคร คู่คิดธุรกิจรายย่อย” แม็คโครได้เข้าไปตอบโจทย์ผู้ประกอบการ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการเน้นย้ำการสร้างความสะดวกให้ลูกค้า ด้วยบริการ ดิลิเวอรี่ สามารถสั่งผ่านทุกช่องทางการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็น การมาเลือกซื้อที่สาขาด้วยตัวเอง  โทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่สาขา Line@ของแต่ละสาขา แม็คโครคลิก แม็คโครแอปพลิเคชั่น สร้างระบบนิเวศน์การซื้อขายในแบบนิวนอร์มอลอย่างเด่นชัดมากยิ่งขึ้น  

     สำหรับ มหกรรมสินค้าลดแรงเพื่อผู้ประกอบการ  จะจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ยาวไปถึงสิ้นปี และมีทีเด็ดให้ติดตามทุกเดือนด้วย เพื่อช่วยเหลือธุรกิจในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีกำลังใจ มีพลังขับเคลื่อนฟันฝ่าธุรกิจไปด้วยกัน