ADS


Breaking News

เทเวศประกันภัย ห่วงใยเจ้าหน้าที่ควบคุมโควิด-19 เขตพระนคร

เทเวศประกันภัย ส่งความห่วงใย ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและควบคุมการระบาดโควิด-19 สำนักงานเขตพระนคร
     บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย นายชาติชาย  ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) มอบกรมธรรม์ประกันภัย Covid – 19 Extra ให้ความคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid–19) พร้อมทั้งสนับสนุนเสื้อกั๊กสะท้อนแสงและกระบองไฟจราจร สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1