ADS


Breaking News

CPF ส่งอาหารจากใจ ผ่าน "กระทรวง พม." ร่วมดูแลผู้สูงวัยและกลุ่มเปราะบาง สู้ภัยโควิด-19

     บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ร่วมสนับสนุนอาหารปลอดภัย ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้สูงวัย คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส บรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติครั้งนี้  โดยมี นายเอกปิยะ เอื้อวุฒิเกริก รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจการค้าในประเทศ ซีพีเอฟ นำผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมจำนวน 2,000 แพ็ค มอบให้แก่ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ กระทรวงพม.  
    นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า ในสถานการณ์โควิดที่ระบาดระลอกใหม่นี้ ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการ  ซึ่งเป็นกลุ่มคนเปราะบางได้รับผลกระทบโดยตรงต้องดำรงชีวิตด้วยความยากลำบากเป็นวงกว้าง การได้รับการสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ ครั้งนี้ เป็นการช่วยสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือกกลุ่มคนเปราะบางในสังคมสามารถเข้าถึงอาหารสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและการป้องกันโรคได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
     “ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ระดมทุกสรรพกำลังและทรัพยากรต่างๆ ที่นำมาส่งต่อให้กลุ่มผู้สูงวัย คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เข้าถึงอาหารปลอดภัย สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ ช่วยให้กลุ่มเปราะบางในสังคมสามารถดำเนินชีวิตได้ และผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้”​ นางสาวแรมรุ้งกล่าว  
     นอกจากการสนับสนุนอาหารแล้ว ซีพีเอฟ ยังช่วยติดตั้งตู้แช่เย็น 2 จุด ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ และ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ รวม 4 ตู้ เพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน อาทิ เกี๊ยวกุ้ง ข้าวผัดกระเทียม ข้าวไก่เทอริยากิ เป็นต้น สำหรับให้หน่วยงาน พม.​นำไปกระจายช่วยเหลือและดูแลกลุ่มผู้สูงวัย และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป 
     ทั้งนี้ ซีพีเอฟได้นำความเชี่ยวชาญในการผลิตและกระจายอาหารปลอดภัย มาช่วยเหลือสังคมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยการเดินหน้าโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตามนโยบายเครือซีพี ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยและน้ำดื่ม เป็นกำลังใจและแบ่งเบาภาระด้านอาหารให้แก่ทีมแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง