ADS


Breaking News

ผู้ว่าฯเชียงราย ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.64

     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดเชียงรายถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564
     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายบุญจวน พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงราย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย พลตำรวจตรี ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พันเอก บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องแสดงชั่วคราว อาคารอำนวยการ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เลขที่ 334 ถนนราชพฤกษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในนามของพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงรายทุกหมู่เหล่า ข้าราชการทั้งฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ในนามของเหล่าข้าราชการ พ่อค้า คหบดี อาจารย์ ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย โดยมีคำถวายพระพร ดังนี้
คือเพ็ญบุญ   พูนภพ   เลอลบหล้า
คือบุญฟ้า   เสกสรร   จากชั้นสรวง
คือศูนย์กลาง   ทางใจ   ไทยทั้งปวง
คือหนึ่งดวง   ดาริกา   ประดับไทย
พระบรม   ราชินี   ศรีพารา
พระบุญญา   บารมี   ที่ยิ่งใหญ่
ดำรงราช   องครักษ์   พิทักษ์ไท้
ตราตรึงใน   ใจมั่น   นิรันดร์มา
คำรบสาม   มิถุนายน   มงคลสมัย
เชิญเทพไท้   ไตรรัตน์   จรัสค่า
ถวายพระพร   ด้วยมนัส   เปี่ยมศรัทธา
พระคู่ขวัญ   ราชา   ทรงพระเจริญ
     ซึ่งประพันธ์โดย อาจารย์อำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ในการนี้ พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงรายขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรพร้อมการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสืบไป