ADS


Breaking News

“ออนใต้ครบรส” กิจกรรมภายใต้โครงการเชียงใหม่ครบรส หนุนท่องเที่ยวเชิงอาหาร เสริมแกร่งตลาดชุมชน โดย ททท.เชียงใหม่

ททท. สำนักงานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ออนใต้ครบรส” ภายใต้โครงการเชียงใหม่ครบรส ส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงอาหารและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนออนใต้ ในระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 ณ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชนออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ออนใต้ครบรส” ภายใต้โครงการเชียงใหม่ครบรส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว และมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและการหาอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นรวมถึงเรื่องราวอาหารชุมชนของชุมชนออนใต้

    สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรที่สำคัญ คือ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน หรือ Journey D เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกของการเดินทางอย่างรับผิดชอบ อาทิ ชุมชนบ้านปง  อำเภอหางดง และอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนการเดินทางและส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงหลากหลายแห่งได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย อาทิ ผู้แทนจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เอสซีจี  โลเคิล อไลค์  สยามร้าย ทราเวล และอินเซนทีฟ ดีไซน์ เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ มากมาย ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ชุมชนออนใต้ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันรังสรรค์ขึ้นมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ล้วนแต่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชน  โดยเฉพาะอัตลักษณ์ในด้านอาหารตามสโลแกนของกิจกรรม “ออนใต้ครบรส” ที่จะพาผู้มาเยือนท่องไปในดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนออนใต้ พร้อมเรียนรู้เรื่องราวของคนในชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับการกินอยู่จากไร่นาและเรือกสวนผักหลังบ้าน ตัวอย่างกิจกรรม เช่น กิจกรรมนั่งรถชุมชนท่องเที่ยวไปในท้องทุ่งออนใต้ กิจกรรมชมสวนมัลเบอร์รี่หม่อนศิริ กิจกรรมเวิร์คช็อปทำปลาออนใต้ ของที่ระลึกทำมือ เป็นต้น 

นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ยังได้จัดงานเปิดตัวกิจกรรม “ออนใต้ครบรส” ภายใต้โครงการเชียงใหม่ครบรส อย่างเป็นทางการ ในช่วงเย็นของวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ออนใต้ฟาร์ม ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนที่มีความพร้อมในการรองรับคณะและจัดการประชุมได้แบบครบวงจร โดยภายในงานตกแต่งออกมาในบรรยากาศท้องถิ่นที่มีความอบอุ่นและนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนออนใต้ พร้อมทั้งมีการจัดเลี้ยงอาหารในลักษณะ Chef table ซึ่งทางชุมชนออนใต้ได้ทำงานร่วมกับเชฟแบล็ค เชฟชื่อดังชาวเชียงใหม่ ในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ “ข้าวโฮะออนใต้” ที่นำเสนอความเป็นชุมชนออนใต้ได้อย่างลงตัว โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เพลิดเพลินไปกับมื้ออาหารแสนอร่อยแบบครบรส ภายใต้เสียงดนตรีสดที่ช่วยเพิ่มความสุนทรีย์ให้กับค่ำคืน

    ทั้งนี้ กิจกรรม “ออนใต้ครบรส” ภายใต้โครงการเชียงใหม่ครบรส นับเป็นโอกาสอันดีของชุมชนออนใต้ในการนำเสนอศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ  ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดของชุมชนได้ในอนาคต