ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 27 เม.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,179 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 59,687 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 2,149 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 25 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 21,732 ราย) 

เสียชีวิตรวม 163 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 33,551 ราย(56.21%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,958 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 25,973 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

2,174 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(993) ปริมณฑล (424) จังหวัดอื่น ๆ (757)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพฯ(1)  นนทบุรี(1)  ชลบุรี(1) และ อยู่ระหว่างประสาน (2)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1  ราย

- จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย

- จากประเทศอินดีย 1 ราย

- จากประเทศอินโดนีเซีย 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 148 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 126 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.9)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47,456 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 586,611  ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 17.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 319,435 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 14.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 82.5

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 105 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 139 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,722 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 11 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,207 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 395,718 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 2,776 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 10,555 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 79 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 436 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 387 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม