ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 เม.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,470 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 48,113 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,370 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine วันนี้ 0 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 100 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 20,914 ราย) 
เสียชีวิตรวม 117 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 7 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 29,848 ราย(62.04%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 477 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 18,148 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
1,470 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(446) ปริมณฑล(239) จังหวัดอื่นๆ (785) 
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 144 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 122 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.9)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 65,057 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 583,330  ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 15.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 315,802 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 13.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 84.5
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 105 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,661 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 8 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 381,813 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 2,340 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 7,747 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 54 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 88 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 39 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม