ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 2 เม.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 28,947 ราย
(เพิ่มขึ้น 58 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 42 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 13 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 16,073 ราย) 

เสียชีวิตรวม 94 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 27,606 ราย(95.37%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 58 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,247 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
42 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(19) สมุทรสาคร(14) นนทบุรี(3) สมุทรปราการ(3) ตาก(2) เลย(1)
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 13 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(4)  ชลบุรี(6)  นนทบุรี(1)  สมุทรปราการ (1) และ อยู่ระหว่างประสานรพ.(1) มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 7 ราย
- จากประเทศอินเดีย 2 ราย
- จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
- จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
- จากประเทศมาดากัสการ์ 1 รา
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 130 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 104  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.6)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 76,786 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 566,611  ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 12 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 81,441 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,466 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 22 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 346,678 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,178 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,477 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 14 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม