ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 19 เม.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,390 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 43,742 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,058 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 6 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 326 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 20,594 ราย) 

เสียชีวิตรวม 104 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 28,787 ราย(65.81%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 104 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 14,851 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

1,384 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(293) ปริมณฑล(210) จังหวัดอื่นๆ (881) 

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) สงขลา(2) และอยู่ระหว่างประสาน(2)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย

- จากประเทศอินเดีย 1 ราย

- จากประเทศบาห์เรน 2 ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 141.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 120 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.9)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,174 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 581,061  ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 15 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 275,306 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 85.9

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 109 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,628 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 7 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 375,054 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 2,195 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 6,389 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 43 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 58 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 9 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม