ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 16 เม.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 39,038 ราย
(เพิ่มขึ้น 1,582 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 921 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 656 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 19,751 ราย) 

เสียชีวิตรวม 97 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 28,480 ราย(72.95%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 97 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 10,461 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
1,577 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(312) ปริมณฑล(202) จังหวัดอื่นๆ (1,063) 
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(3)  สมุทรปราการ(1) และสุรินทร์(1)  มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
- จากประเทศอียิปต์ 1  ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  1 ราย
- จากประเทศปากีสถาน  1 ราย
- จากประเทศยูเครน  1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 139 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.99 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 118  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.0)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 74,479 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 578,993  ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 14 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 216,850 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 90
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 111 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,610 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 9 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 367,977 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 2,148 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 5,218 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 36 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 53 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 25 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม