ADS


Breaking News

นิกกี้ – ณิฐ์ภาวรรณย์ ยืนหนึ่งตัวแทนพรรคภูมิใจไทย เขต 10 ดอนเมือง

“นิกกี้ – ณิฐ์ภาวรรณย์” อดีตผู้สมัคร สส.เขตดอนเมือง ยืนหนึ่งตัวแทนพรรค”ภูมิใจไทย” เขต 10 กระแสตอบรับท่วมท้น

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มีการประชุมจัดตั้งตัวแทนพรรคภูมิใจไทย กรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่ 10 ดอนเมือง โดยมี สส.มณฑล โพธิ์คาย เป็นประธาน , คุณ สิรวิชญ์ บ่อถ้ำ, คุณณัฐพล จรัสสุริยพงศ์, คุณสมัย โกกเจริญพงศ์ คุณพิชิตชัย รัชตามพร , ดร.จิณณา สืบสายไทย, คุณสำคัญต่อชาติ เอี่ยมอ่ำ, คุณโพสินทร์ มีนธนานันท์และทีมงานภูมิใจไทยกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ กกต. ร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย

การประชุมในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำเขตในพื้นที่กทม.ตามกฎหมาย กกต.ที่ทุกเขตต้องมีการจัดตั้งตัวแทน  ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีสมาชิกพรรคกว่าสองร้อยคนร่วมกันเลือกตั้งตัวแทนพรรคภูมิใจไทย ณ ซอยเวฬุวนาราม 36 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

การเลือกตัวแทนพรรคเขต 10 ดอนเมือง เริ่มขึ้นเวลา 10.00 น. – 11.00 น. เป็นอันเสร็จการนับคะแนนการเลือกตั้งโดยผู้ที่ได้รับการลงคะแนนเป็นอันดับหนึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนพรรคเขต 10 ดอนเมือง 

โดยปรากฏว่า นางสาวณิฐ์ภาวรรณย์ (นิกกี้) แตงเอี่ยม อดีตผู้สมัคร สส.เขตดอนเมือง พรรคภูมิใจไทย ได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นจากสมาชิกพรรคที่มาลงคะแนนการเลือกตั้ง ให้เป็นตัวแทนพรรคเขต 10 ดอนเมือง ประจำกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้การประชุมจัดตั้งตัวแทนพรรคภูมิใจไทยดังกล่าว จัดขึ้นท่ามกลางความเข้มงวดด้านมาตรฐานความปลอดภัยจากการระบาดโรคโควิด - 19 โดยมีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ การแจกเจลและหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนที่มาในนามสมาชิกพรรคเกือบสองร้อยคน

อย่างไรก็ตามพบว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคและร่วมกิจกรรมการจัดตั้งตัวแทนของเขตดอนเมืองในครั้งนี้ เกิดกระแสตอบรับอย่างท่วมท้น คาดว่าจะมาจากผลงานพรรคภูมิใจไทยที่ผ่านมาสองปี อาทิ เรื่องกัญชาทางการแพทย์ งานด้านสาธารณสุข ทำให้ต่างให้ความสนใจงานทางการเมืองด้านสาธารณสุข อสส.ในเขต กทม.จำนวนมากขึ้น อีกด้วย