ADS


Breaking News

วิธีการลงทะเบียน หมอพร้อม ฉีดวัคซีนโควิด

รมช. สาธิต ปิตุเตชะ ฝากแชร์ presentation นี้ ให้ประชาชนเข้าใจวิธีการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนได้ง่ายขึ้นครับ
รู้จักระบบ function หมอพร้อม สำหรับจองวัคซีนโควิด 
20 เมษายน 2564