ADS


Breaking News

"De La Rue" "เดอร์ ลา รูย์" หารือเรื่องการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบอากรแสตมป์ของกรมสรรพสามิต

     นางสาว ศรีสองรัก ชัยสิทธิ์ ตัวแทนบริษัท De La Rue ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต เมื่อเร็วๆนี้
     พร้อมปรึกษาหารือเรื่องการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบอากรแสตมป์ของกรมสรรพสามิต ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
     บริษัทเดอร์ ลา รูย์ เป็นบริษัทอังกฤษอายุ 200 กว่าปี มาเเล้วและมีประวัติศาสตร์ กับรัฐบาลไทย  เกี่ยวกับการพิมพ์ธนบัตร และอากรแสตมป์ มายาวนาน.